Over

naam

biedt opvang, zorg en
begeleiding van bijzondere
kinderen die speciale vragen hebben.

logo

Bijzondere kinderen die extra zorg, aandacht en omhulling nodig hebben worden liefdevol opgevangen bij De Kleine Prins. De Kleine Prins biedt naschoolse opvang, dagopvang of incidentele weekendopvang en vakantieopvang. Er zijn dus meerdere mogelijkheden bespreekbaar, dat hangt af van de zorgvraag van het kind. De vergoeding kan vanuit het PGB betaald worden of wordt betaald als kinderopvang.